Vårt kött är kravmärkt och ekologiskt

KRAV driver utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion genom vassare regler än EUs minimiregler för ekologisk produktion och genom att KRAV utvecklar regler på fler områden.

KRAV-certifierad lammproduktion har flera fördelar:

  • Djuren ska beta så mycket de vill under säsong. Djurens betande håller landskapet öppet och bidrar till stor biologisk mångfald.
  • Djuren ska kunna gå ut under en stor del av året, men de kan hållas inne på vintern om de har extra stora ytor och en ljus och luftig miljö.
  • Allt foder som ges till KRAV-godkända djur ska vara KRAV-MÄRKT. Detta foder är producerat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Självförsörjningsgraden av foder ska var minst 60 procent.
  • Bonden ska arbeta planerat för att djuren ska ha en god hälsa. Rutinmässigt förebyggande behandling med till exempel avmanskningsmedel får inte förekomma. Sjuka djur ska omedelbart få den vård de behöver enligt lag.
  • Det finns speciella regler kring slakten.
  • Produktionen kontrolleras varje år.

http://www.krav.se/sa-blir-lammet-krav-godkant

Att vara ö-bonde

Det som skiljer en vanlig bonde från en ö-bonde är att vi har ytterligare ett transportmedel, nämligen båt.
Varje dag ser vi till korna och fåren på de olika öarna.
Vi räknar in dem och kontrollerar att alla mår bra.
Inför varje utomhussäsong ser vi till att staketen är kompletta och att vattenförsörjningen fungerar.

Transporterna till sommarbetet

Det går alltid lugnt till och det gäller att se till att varje ko har sin kalv med, annars säger kon till med besked.